دستگاه پخت اتوماتیک جوجه کباب (سیخ چوبی)

نحـوه ی عملکرد دستگاه بدین صورت است که بعـد از آماده سازی جوجه ها در سیخ های چوبی و قرارگیری آن هـا در ورودی نقاله دستگاه، نقاله با سرعت مشخص شروع بـه حرکت کرده و وارد منطقه پخت می شـود که با استفاده از حــرارت مســاوی و غیــر مستقیــم جــوجــه هــا مغــز پخـت و سطــح آن هـا گــریل می گردد.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (سیخ در ساعت) 900-1100
طول 390cm
عرض 140cm
ارتفاع 130cm
مصرف برق 220V, 10A
مصرف گاز 8m3/h
وزن دستگاه 1086kg