دستگاه دمکنی ایستاده برنج (بخار پز)

بعد از پخت اولیه برنج به کمک خطوط پخت برنج، لازم است برنج بخار پز شود، بدین منظور برنج های نیم پز شده به کمک ظروف GN جابجا و در طبقات داخل دستگاه دمکنی ایستاده چیده می شوند. تنظیم دما پس از بسته شدن درب دستگاه صورت می پذیرد. دستگاه با توجه به نوع طراحی، تولیـد بخار نمـوده و پس از گـذشت مـدت زمان مشخص برنج هـا آماده طبخ  می شوند.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (پُرس در وعده) 800
طول 110cm
عرض 70cm
ارتفاع 190cm
مصرف آب 0.1m3/h
مصرف گاز 3m3/h
ظرفیت (تعداد) 10-GN1/1