دستگاه خیساندن برنج

بعد از شستشوی برنج لازم است برنج ها در آب نمک خیسانده شده و برای پخت اولیه آماده شود. بدین منظور می توان از دستگاه خیساندن برنج استفاده کرد. این دستگاه دارای دو مخزن اصلی بوده که اپراتور می تواند برنج ها را درون ظروف GN، این مخازن قرارداده و آب و نمک مناسب وارد مخازن می گردد. پس از گذشت مدت زمان لازم می توان برنج ها را از سیستم خارج کرده و جهت پخت اولیه به درون دیگ های پخت برنج در مجموعه خط برنج منتقل کرد و هر کدام از ظروف مانند یک پیمانه عمل می کند.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (کیلو در وعده) 450-500
طول 250cm
عرض 120cm
ارتفاع 300cm
برق ورودی 220V, 4A
وزن دستگاه 350kg
گنجایش مخزن 2000Litre