دستگاه پخت، آبکشی و دانه گیری اتوماتیک برنج

در این دستگاه آبکشی و دانه گیری برنج پس از پخت اولیه، به کمک جک های موجود روی دیگ های پخت دو طرف نقاله، بر روی نقاله تخلیه شده و آبکشی برنج توسط نقاله انجام می شود. کارآمدترین طراحی و ساخت نقاله باعث حداکثر مقاومت و طول عمر و همچنین تسهیل شستشو نسبت به توری های بافته شده گردیده است. 
در مرحله بعد برنج پخته شده در حین جابه جایی به طور کامل شستشو و آبکشـی مـی شود. بـا انتقـال برنج از نقاله اول به نقاله دوم آبکشی کامل می گردد. در صورت تهیه پلو های مخلوط، مایه مورد نظر در نقاله دوم به برنج افزوده می شود. در انتهای نقاله دوم بـرنج دانه گیری شده و در ظروف GN ریخته می شود و سپس بـه دم کنی منتقل می گردد.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (پُرس در ساعت) 6000-7500
طول 920cm
عرض 330cm
ارتفاع 200cm
برق ورودی 220V, 10A
مصرف گاز 24m3/h
گنجایش دیگ 300 لیتر