دستگاه بازبینی برنج

آماده سازی برنج قبل از شستشو بسیار حائز اهمیت است چرا که مواد زاید موجود در برنج می تواند تمام زحمات یک مجموعه پخت را زیر سؤال ببرد. به کمک دستگاه بازبینی برنج شما می توانید بازبینی نهایی برنج را قبل از ورود به دستگاه شستشوی برنـج انجام دهید.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (در ساعت) 350-400
طول 270cm
عرض 82cm
ارتفاع 127cm
مصرف برق 200V, 4A
عرض نقاله 48cm
وزن دستگاه 120kg